Adres świetlicy

Szkoła Podstawowa
im. Marii Konopnickiej
w Szamocinie
ul. 19 Stycznia 29
64-820 Szamocin

www.spszamocin.pl

Konkursy, wydarzenia

Oto, co zaplanowaliśmy w roku szkolnym 2019/2020:

Udział w akcji "Sprzątanie Świata" pod hasłem "Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy".

"Pamiętamy o zmarłych" - wyjście na cmentarz.

    "Jeżykowe warsztaty" - warsztaty z okazji Dnia Jeża.

Warsztaty mikołajkowe połączone z imprezą czytelniczą. 

Zabawy sztuką - tworzenie bożonarodzeniowych ozdób świątecznych- warsztaty świetlicowe.

Świąteczne zwyczaje wielkanocne- Polska Wielkanoc.

 

Poza tym warsztaty oraz konkursy, które wynikną w trakcie całego roku szkolnego

Krótkie relacje przeczytasz,
klikając na nazwę wydarzenia lub konkursu.

Zapraszamy!

Świetlica czynna

6.30 – 15.30

Podczas przerw między lekcjami nauczyciele świetlicy pełnią dyżury
w stołówce lub na korytarzach.

Stołówka

Szkoła zapewnia uczniom pełne posiłki w stołówce szkolnej.

Obiady wydawane są na dwóch przerwach:

12.30-12.50  klasy I-3SP i klasy IV-VSP

13.35-13.50 klasy VI-VIII SP

stowka  stowka1

Karty obiadowe

Karty są wydawane przez wychowawców świetlicy pierwszego dnia każdego miesiąca.

Uczeń ma obowiązek noszenia karty obiadowej
oraz okazywania jej nauczycielowi dyżurującemu w stołówce szkolnej
podczas przerw obiadowych.
Karta powinna być czysta i zadbana
(bez kolorowania i zaznaczania dni wolnych przez uczniów itp.)